Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment de la normativa sobre protecció de dades, DISTILLER, S.A.U. informa els seus clients, proveïdors i potencials clients que hagin facilitat dades personals a DISTILLER, S.A.U. dels termes i condicions que regiran el tractament d’aquestes dades personals per part de DISTILLER, S.A.U.
Les dades seran tractades amb privacitat i confidencialitat, sota la responsabilitat de DISTILLER, S.A.U.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Identitat: DISTILLER, S.A.U. (d’ara endavant, “DISTILLER”).
NIF: A08359960.
Domicili: Polígon Industrial “Can Bernades Subirà”, c/ Vallès s/n cantonada c/ Llobregat, 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTADES

 • DISTILLER tractarà seves dades personals amb les finalitats següents:
  Dur a terme la venda i promoció dels nostres productes i serveis, i el manteniment i gestió de la relació contractual. Les dades es conservaran amb aquest objecte durant el temps que el contracte estigui vigent i, una vegada finalitzat, durant el temps de prescripció de les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials de DISTILLER relacionades amb les finalitats indicades a l’apartat anterior, per mitjans electrònics i/o convencionals, que conservarem mentre no ens indiqui el contrari o, en el seu cas, s’oposi o revoqui el seu consentiment.
 • En cas que vostè ens enviï el seu currículum vitae, les dades personals que hi figurin es tractaran amb la finalitat de gestionar la seva participació en processos de selecció i es conservaran amb aquest fi mentre no ens indiqui la seva oposició o la revocació del seu consentiment.

Les dades que DISTILLER tractarà són: (i) dades identificatives (nom, cognoms, DNI, adreça postal professional, adreça de correu electrònic professional); (ii) dades de característiques personals (càrrec i empresa) i (iii) dades d’informació comercial. En el cas dels currículums vitae que ens enviïn, DISTILLER tractarà les dades que hi figurin.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, de la vigència i de l’autenticitat de les dades facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES?

La legitimació pel tractament de les seves dades per part de DISTILLER és la relació contractual que mantenim i/o que ens sol·licita i, si és procedent, la correcta execució del contracte sol·licitat, no sent possible el seu compliment en cas contrari.

En cas que ens enviï el seu currículum vitae, la legitimació pel tractament de les seves dades per part de DISTILLER és el seu consentiment per aquest tractament.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Les dades personals podran ser comunicades a:

 • Les administracions públiques, en els casos previstos per la llei.
 • Les forces i cossos de seguretat, de conformitat amb l’establert a la legislació vigent.
 • Els bancs i entitats financeres pel cobrament dels productes o serveis.
 • Altres empreses del grup a Espanya, amb finalitats administratives internes.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS?

Pot enviar-nos un escrit al domicili indicat més amunt, o a l’adreça de correu electrònic info@distillersa.com, amb la referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat, per exercitar, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els drets següents:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si DISTILLER està tractant dades personals que el concerneixen o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals es van recollir.
 • Obtenir de DISTILLER la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades. DISTILLER deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (per correu postal, a través dels registres de les administracions públiques, o utilitzant la seu electrònica de l’Agència (http://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/). Per obtenir més informació visiti https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infosede/detallepreguntafaq.jsf?idpregunta=faq%2F00219

MESURES DE SEGURETAT

DISTILLER l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

Tots aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals hagin estat comunicades (en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida expressament per vostè) estan obligats a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades i a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels tractaments duts a terme per DISTILLER segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades per vostè.

Vostè ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que DISTILLER no pot garantir la inexistència de virus od’ altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

DISTILLER es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb el seu propi criteri o motivat per un canvi doctrinal de les autoritats competents. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada abans de la seva aplicació efectiva. L’ús de la web després d’aquests canvis n’implicarà l’acceptació.

TRANSFERÈNCIA EN CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS

Si existeix una venda, fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència d’actius substancial, reorganització, transformació o liquidació del lloc web del qual és titular actualment DISTILLER, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recollida en aquest lloc web a una o més parts rellevants adquirents, comunicant-li a aquest efecte el canvi de responsable de les seves dades.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest lloc web es regirà, s’interpretarà i se sotmetrà a les lleis d’Espanya.

ÚS DE COOKIES

El lloc web distillersa.com utilitza cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix al web) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles perquè el lloc web funcioni i es visualitzi correctament. Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

En navegar per aquest web l’usuari accepta que es puguin instal·lar cookies al seu terminal, que ens permeten conèixer la informació següent:

Idioma de visualització triat. Caduca a les 24 hores de la connexió.

Navegació de la sessió. Caduca en finalitzar la sessió.

Tipus de cookies utilitzades.

Aquesta web utilitza cookies temporals de sessió i cookies permanents. Les cookies temporals de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix al web; i les cookies permanents emmagatzemen les dades al terminal perquè s’hi pugui accedir i es puguin utilitzar en més d’una sessió
Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les cookies, el web pot utilitzar:

Cookies tècniques

Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o de l’aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella hi existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts de la web d’accés restringit, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so.

Cookies de tercers

En algunes pàgines web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts; com per exemple, serveis estadístics de Google Analytics.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè se l’avisi de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

A continuació li facilitem les instruccions dels navegadors més utilitzats.

Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al navegador Google Chrome:

 • Fer clic al menú situat a la barra d’eines.
 • Seleccionar Configuració.
 • Fer clic a Mostrar opcions avançades.
 • A la secció Privacitat, fer clic al botó Configuració de contingut.
 • A la secció de Cookies es poden configurar les opcions.

Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al navegador Mozilla Firefox:

 • A la part superior de la finestra de Firefox, fer clic al menú Eines.
 • Seleccionar Opcions.
 • Seleccionar el taulell Privacitat.
 • A l’opció Firefox, podrà triar Utilitzar una configuració personalitzada per a l’historial per configurar les opcions.

Per ajustar els permisos relacionats amb les cookies al navegador Internet Explorer 9.

 • Seleccionar la pestanya de Seguretat i utilitzar l’opció Eliminar l’historial d’exploració per eliminar les cookies. Activar la casella cookies i, a continuació, fer clic a Eliminar.
 • Seleccionar la pestanya Seguretat i accedir a Configuració. Moure el control desplaçant-lo totalment fins a dalt per bloquejar totes les cookies o totalment fins a baix per permetre totes les cookies. Després, fer clic a Acceptar.

En cas de bloquejar l’ús de cookies al navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar les cookies per lloc web, fet que ofereix un control més precís sobre la privacitat. Això significa que es poden inhabilitar cookies de tots els llocs webs excepte d’aquells en els què es confiï.