Tractaments

Amb tècniques com la destil·lació, la rectificació i l’evaporació, sumades a un gran equip d’experts en la matèria, treballem en la valorització de residus i la recuperació energètica.

Mitjançant la destil·lació, separem un producte objectiu de la resta d’impropis de la mescla líquida gràcies a la diferència de volatilitat o punt d’ebullició.

Mitjançant la rectificació, separem diversos components per separat d’una mescla líquida residual. A partir dels diferents punts d’ebullició de cada producte objectiu, recirculem la mescla a les nostres columnes i, per mitjà del procés iteratiu, procedim a una destil·lació fraccionada separant els dissolvents desitjats.